Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

Konečný uživatel

Kdo je konečný uživatel, jeho možnosti a povinnosti

KONEČNÝ UŽIVATEL = ODEVZDÁNÍ NA MÍSTO ZPĚTNÉHO ODBĚRU = ZDARMA

Kdo je konečný uživatel? Konečným uživatelem je osoba užívající vybraný výrobek, než se stal odpadem a před jeho odevzdáním osobě oprávněné k jeho převzetí podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.

Konečný uživatel smí předat pneumatiku/automobilovou baterii nebo akumulátor s ukončenou životností pouze na místo zpětného odběru nebo za podmínek stanovených zákonem č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon“) poslednímu prodejci, popřípadě jiné osobě určené výrobcem, nestanoví-li tento zákon jinak.

Kromě míst zpětného odběru uvedených na těchto internetových stránkách, které provozuje společnost GREEN Logistics CZ s.r.o. má konečný uživatel možnost odevzdat odpadní pneumatiky i na místech zpětného odběru, které provozuje kolektivní systém ELTMA - https://www.eltma.cz/sberna-mista#map nebo na dalších místech zpětného odběru, které zajišťují individuálně plnící výrobci - https://www.mzp.cz/cz/odber_pneu. Konečný uživatel má tedy možnost si vybrat z cca 4 000 míst zpětného odběru pro odpadní pneumatiky.

K převzetí pneumatiky/automobilové baterie nebo akumulátoru s ukončenou životností jsou oprávněni za podmínek stanovených zákonem pouze provozovatel místa zpětného odběru, poslední prodejce nebo jiná osoba určená výrobcem, nestanoví-li tento zákon jinak.

Konečný uživatel nalezne informace o sběrné síti na těchto webových stránkách nebo v Registru míst zpětného odběru (Registr je informační systém veřejné správy, který slouží k vedení údajů o místech zpětného odběru, správcem je Ministerstvo životního prostředí ČR). Více informací o problematice zpětného odběru (zaměření na pneumatiky, automobilové baterie a akumulátory, vozidla s ukončenou životností) pak může konečný uživatel najít na internetových www.zpetnyodber.eu.

Konečný uživatel má možnost dle zákona požádat o vystavení dokladu o převzetí pneumatiky/automobilové baterie nebo akumulátoru s ukončenou životností, který obsahuje identifikační údaje provozovatele, datum a místo převzetí a údaje o druhu, skupině a množství pneumatik/automobilových baterií nebo akumulátorů.

 

PŘÍPADY ODMÍTNUTÍ PŘEVZETÍ ODPADNÍCH PNEUMATIK

Provozovatel místa zpětného odběru může odmítnout převzít pneumatiku/automobilovou baterii nebo akumulátor s ukončenou životností v případě, že z důvodu kontaminace nebo závažného poškození pneumatika/automobilová baterie nebo akumulátor ohrožuje zdraví osob, které zpětný odběr provádějí, nebo pokud obsahuje případný odpad.

Provozovatel místa zpětného odběru může odmítnout převzít ke zpětnému odběru pneumatiku/automobilovou baterii nebo akumulátor s ukončenou životností, jestliže vzhledem k množství a typu pneumatik/automobilových baterií nebo akumulátorů či jiným okolnostem lze mít důvodné pochybnosti, že se nejedná o pneumatiky/automobilové baterie nebo akumulátory od konečného uživatele (Např. pneuservis/autoservis).

Provozovatel místa zpětného odběru může odmítnout převzít ke zpětnému odběru pneumatiku/automobilovou baterii nebo akumulátor v množství, které přesahuje okamžitou kapacitu místa zpětného odběru.

Pozn.: Na problematiku zpětného odběru pneumatik a automobilových baterií nebo akumulátorů se vztahuje zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.
Informace k problematice zpětného odběru dále můžete dohledat na internetových stránkách www.zpetnyodber.eu nebo internetových stránkách Ministerstva životního prostředí https://www.mzp.cz/cz/zpetny_odber_vyrobku.